1
Bạn cần hỗ trợ?

NHÀ CUNG CẤP
Đầy đủ tất cả các nhà mạng
Hỗ trợ 24/7 CSKH đầu cuối
Khai báo mở mã theo kịch bản lựa chọn từ khách hàng
Tài liệu API đầy đủ kết nối dễ dàng
Sample code đầy đủ theo mọi ngôn ngữ kết nối
Chu kỳ thanh toán 15 ngày
Tỷ lệ chia sẻ 81.5% - 90.25%
Chăm sóc khách hàng 24/7 miễn phí
Mệnh giá tin nhắn thấp nhất 1.000 VNĐ
Mệnh giá tin nhắn cao nhất 1.000.000 VNĐ
Tài liệu kết nối API
Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 10.000 – 500.000 VNĐ với các thẻ Telco và trải dài đến 5.000.000 với các thẻ khác (GATE)
Hạn mức giao dịch: không giới hạn
Cách thức giao dịch: người dùng mua thẻ cào điện thoại hoặc thẻ Game để nạp tiền / thanh toán
Chu kỳ thanh toán 30 ngày
Tỷ lệ chia sẻ 82% - 90.75%
Chăm sóc khách hàng 24/7 miễn phí
Mệnh giá tin nhắn thấp nhất 1.000 VNĐ
Mệnh giá tin nhắn cao nhất 1.000.000 VNĐ
Tài liệu kết nối API