1
Bạn cần hỗ trợ?

Điều 1: Các thuật ngữ

  • Tin nhắn MO (Mobile Originated) là tin nhắn xuất phát từ khách hàng sử dụng dịch vụ
  • Tin nhắn MT (Mobile Terminated) là tin nhắn gửi từ hệ thống dịch vụ xuống khách hàng.
  • CDR (Charging Data Record) là số tin nhắn sử dụng dịch vụ thành công và được tính cước.

Điều 2: Giá cước

Đưa thông tin đầu số và dịch vụ nhà mạng và đầu số

Đầu số

Doanh thu (Chưa VAT)

 

Định mức vượt MT trên mạng VMS, VNP

 

 

VNM

VNM

VNP

VMS

VNM 1119

VNM 949

VNP

VMS

 

1119

949

8979

8976

454

159

182

136

68

1

909

318

364

272

199

2

1818

636

727

545

545

4

2727

954

1091

818

818

6

3636

1273

1454

1090

1090

8

4545

1591

1818

1363

1363

12

9090

3182

3636

2727

2727

23

13636

4773

5454

4090

4090

34

 

Tỷ lệ chia sẻ trên mạng Viettel về VMG

 

STT

Căn cứ phân chia

For Viettel

For VMG

1

Doanh thu khách hàng/tháng >= 1 Tỷ

65%

35%

2

Doanh thu khách hàng/tháng < 1 Tỷ

58%

42%

 

Tỷ lệ chia sẻ trên mạng Vietnamobile về VMG

 

Doanh thu khách hàng

Tỷ lệ phân chia doanh thu 949

VMG (%)

VNM (%)

Phần doanh thu/tháng

40%

60%

 

Doanh thu khách hàng

Tỷ lệ phân chia doanh thu 949/1119

VMG (%)

VNM (%)

Phần doanh thu/tháng

35%

65%

 

Tỷ lệ chia sẻ trên mạng Mobifone 8976  về VMG

Cước khách hàng (chưa VAT)

Đưa đơn giá bao gồm VAT

 

Tỷ lệ chia sẻ trên mạng Mobifone về VMG

 

Tỷ lệ chia sẻ trên mạng Vinaphone về VMG

 

454

15%

30%

909

21%

30%

1818

30%

30%

2727

30%

30%

3636

30%

30%

4545

30%

30%

9090

30%

30%

13636

30%

30%

 

 

Chu kỳ thanh toán 30 ngày

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ hai bên hợp tác sau Telco

Tỷ lê % về đối tác

DT

Từ 83 đến 91%

 

  • Số liệu quyết toán từ Telco là số liệu cuối cùng. Hai bên sẽ quyết toán số liệu sau khi có số liệu chính thức từ Telco. Số liệu chênh lệch (nếu có) sẽ được bù trừ trong biên bản quyết toán giữa VMG và đối tác theo kỳ đối soát tháng.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng > 0: yêu cầu đối tác xuất hoá đơn tài chính, lập đề nghị thanh toán và chuyển P.TCKT Công ty.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng <0: gửi công văn yêu cầu đối tác bù trừ vào doanh thu của tháng sau liền kề.

  • Số liệu mà các nhà cung cấp mạng thanh toán cho Bên A là số liệu cuối cùng để làm cơ sở phân chia doanh thu cho cả hai bên.

<< Back