1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu

Các bước kết nối

  • Lấy đơn hàng cắt file

Bước 1: Đối tác thanh toán 100% và gửi thông tin số lượng gói data cho VMG

Bước 2: VMG tiến hành cắt file theo số lượng yêu cầu của đối tác

Bước 3: VMG gửi thông tin file exel đơn hàng đã được bảo mật qua mail cho đối tác

 

  • Lấy đơn hàng qua kết nối API kho thẻ

Bước 1: Đối tác gửi yêu cầu nạp tiền

Bước 2: Kết nối API giữa hệ thống 2 bên

Bước 3: Đối tác thực hiện giao dịch

Mô tả đường kết nối dịch vụ

Vẽ đường kết nối

Tài liệu kết nối API

  • Sample Code

<< Back