1
Bạn cần hỗ trợ?
  • Tin nhắn MO (Mobile Originated) là tin nhắn xuất phát từ khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Plus 9029.
  • Tin nhắn MT (Mobile Terminated) là tin nhắn gửi từ hệ thống dịch vụ xuống khách hàng.
  • CDR (Charging Data Record) là số tin nhắn sử dụng dịch vụ thành công và được tính cước.
  • Đơn giá trên được tính dựa theo: 1 MO bằng 1 MT phản hồi (1 MT miễn phí).

Tỷ lệ chia sẻ từ Telco 3 nhà mạng: viettel, Mobi, Vina về VMG

  • Chia sẻ từ Viettel về VMG

STT

Doanh thu thu khách hàng

(Đã bao gồm thuế VAT)

Tỷ lệ phân chia doanh thu

Viettel

VMG

1

Doanh thu tháng

40%

60%

  • Chia sẻ từ Mobi về VMG

STT

Doanh thu thu khách hàng

(Đã bao gồm thuế VAT)

Tỷ lệ phân chia doanh thu

Mobifone

VMG

1

Doanh thu đến 1 tỷ đồng/tháng

40%

60%

2

Doanh thu trên 1 tỷ đến 3 tỷ đồng/tháng

39%

61%

3

Doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/tháng

37%

63%

4

Doanh thu trên 5 tỷ đồng/tháng

35%

65%

  • Chia sẻ từ Vina về VMG

STT

Doanh thu thu khách hàng

(Đã bao gồm thuế VAT)

Tỷ lệ phân chia doanh thu

Vinaphone

VMG

1

Dưới 500 triệu

40%

60%

2

Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ

38%

62%

3

Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ

37%

63%

4

Từ trên 3 tỷ

35%

65%

Chính sách thanh toán

Chu kỳ thanh toán 15 ngày

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ hai bên hợp tác sau Telco

Tỷ lê % về đối tác

DT

Từ 89 đến 91%

Chu kỳ thanh toán 30 ngày

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ hai bên hợp tác sau Telco

Tỷ lê % về đối tác

DT

Từ 90 đến 92%

 

  • Số liệu quyết toán từ Telco là số liệu cuối cùng. Hai bên sẽ quyết toán số liệu sau khi có số liệu chính thức từ Telco. Số liệu chênh lệch (nếu có) sẽ được bù trừ trong biên bản quyết toán giữa VMG và đối tác theo kỳ đối soát tháng.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng > 0: yêu cầu đối tác xuất hoá đơn tài chính, lập đề nghị thanh toán và chuyển P.TCKT Công ty.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng <0: gửi công văn yêu cầu đối tác bù trừ vào doanh thu của tháng sau liền kề.

  • Số liệu mà các nhà cung cấp mạng thanh toán cho Bên A là số liệu cuối cùng để làm cơ sở phân chia doanh thu cho cả hai bên.

<< Back