1
Bạn cần hỗ trợ?

NHÀ CUNG CẤPĐầy đủ tất cả các nhà mạng
Hỗ trợ 24/7 CSKH đầu cuối
Khai báo mở mã theo kịch bản lựa chọn từ khách hàng
Tài liệu API đầy đủ kết nối dễ dàng
Sample code đầy đủ theo mọi ngôn ngữ kết nối
Chu kỳ thanh toán 15 ngày
Tỷ lệ chia sẻ 90% - 92%
Chăm sóc khách hàng 24/7 miễn phí
Mệnh giá tin nhắn thấp nhất 1.000 VNĐ
Mệnh giá tin nhắn cao nhất 100.000 VNĐ
Tài liệu kết nối API
Mệnh giá cho 1 giao dịch từ 1.000 đến 100.000 VNĐ
Tổng đài chăm sóc miễn phí:19001255
Tool báo cáo đối soát rõ ràng, minh bạch
Thời gian xử lý giao dịch nhanh
Chu kỳ thanh toán 30 ngày
Tỷ lệ chia sẻ 90% - 92%
Chăm sóc khách hàng 24/7 miễn phí
Mệnh giá tin nhắn thấp nhất 1.000 VNĐ
Mệnh giá tin nhắn cao nhất 100.000 VNĐ
Tài liệu kết nối API