1
Bạn cần hỗ trợ?
  1. Chính sách SMS 8x79

Điều 1: Các thuật ngữ

  • Tin nhắn MO (Mobile Originated) là tin nhắn xuất phát từ khách hàng sử dụng dịch vụ 8x79
  • Tin nhắn MT (Mobile Terminated) là tin nhắn gửi từ hệ thống dịch vụ xuống khách hàng.
  • CDR (Charging Data Record) là số tin nhắn sử dụng dịch vụ thành công và được tính cước.
  • Quy định MT miễn phí: 1 MO bằng 1 MT phản hồi (1 MT miễn phí).

Điều 2: Giá cước

Đầu số

Doanh thu (chưa VAT)

CP được hưởng từ các Telco (chưa có VAT)

Định mức MT vượt  VNP

Định mức MT vượt Viettel

Định mức MT vượt  VMS

Viettel

Sfone

VNM

Gtel

VNP

VMS

 

 

 

8079

909

191

145

236

104

191

191

2 MT

1 MT

2 MT

8179

1363

368

509

477

364

368

368

4 MT

1 MT

3 MT

8279

1818

727

1236

727

818

727

727

4 MT

2 MT

4 MT

8379

2727

1091

1718

1091

1227

1091

1091

6 MT

3 MT

6 MT

8479

3636

1454

2354

1454

1636

1454

1454

8 MT

4 MT

8 MT

8579

4545

1818

2990

2045

2272

1818

1818

12 MT

5 MT

12 MT

8679

9091

3636

6173

4091

4545

3636

3636

23 MT

7 MT

23 MT

8779

13636

5454

9354

6136

6818

5454

5454

34 MT

10 MT

34 MT

  • Đơn giá MT vượt

Telcos

VIETTEL

VNP

VMS

VNM

GTEL

Đơn giá MT vượt trong định mức

91

91

91

91

91

Đơn giá MT vượt ngoài định mức

545

455

318

455

91

Tỷ lệ phân chia doanh thu từ Telco có thể được điều chỉnh trong quá trình hợp tác theo yêu cầu từ Telco hoặc thỏa thuận giữa hai bên

  1. Chu kỳ thanh toán 15 ngày

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ hai bên hợp tác sau Telco

Tỷ lê % về đối tác

DT

Từ 85 đến 93%

  1. Chu kỳ thanh toán 30 ngày

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ hai bên hợp tác sau Telco

Tỷ lê % về đối tác

DT

Từ 87 đến 95%

 

  • Số liệu quyết toán từ Telco là số liệu cuối cùng. Hai bên sẽ quyết toán số liệu sau khi có số liệu chính thức từ Telco. Số liệu chênh lệch (nếu có) sẽ được bù trừ trong biên bản quyết toán giữa VMG và đối tác theo kỳ đối soát tháng.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng > 0: yêu cầu đối tác xuất hoá đơn tài chính, lập đề nghị thanh toán và chuyển P.TCKT Công ty.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng <0: gửi công văn yêu cầu đối tác bù trừ vào doanh thu của tháng sau liền kề.

  • Số liệu mà các nhà cung cấp mạng thanh toán cho Bên A là số liệu cuối cùng để làm cơ sở phân chia doanh thu cho cả hai bên.

<< Back