1
Bạn cần hỗ trợ?

Quy định về tin nhắn định mức, tin nhắn lợi dụng, lừa đảo

2018-03-08 14:21:03

Một đơn vị kinh doanh SMS Gateway uy tín, cần phải hiểu rõ nhất và thực hiện đúng các quy định của nhà mạng để tránh thiệt hại cho các bên, bảo vệ người tiêu dùng

Xem thêm +